Оскар Уайлд за писателите и таланта

11 декември 2018 г., 11:10
263

Everett Historical / Shutterstock

„В добрите стари времена книгите са се пишели от писателите, а ги четели всички; сега книги пишат всички, но никой не чете.” (Оскар Уайлд)

Оскар Уайлд (1854 – 1900) - ирландски и британски драматург, писател и поет. Един от най-успешните драматурзи на късновикторианска Англия, както и една от най-големите знаменитости на своето време.

Ключови думи:
Коментари