„Животът не е сложен. Ние сме сложните. Животът е прост и простите неща са правилните.”