Биологът Джералд Грейбтрий от Станфордския университет в Калифорния твърди, че хората стават все по-глупави.

Когато хората са живеели и оцелявали на групи сред дивата природа, тяхната интелигентност и емоционални способности са се развивали постоянно. Хората, които не са използвали мозъка си, просто не са оцелявали.

Веднага щом обаче са преминали към по-уседнал начин на живот,  занимавайки се със земеделие и животновъдство в по-големи общности, нещата са се влошили. Тук по-слабите индивиди били подкрепяни от по-силните, а способността на човек да се предпазва от заболявания станала по-важна, отколкото интелигентността.

Според американския биолог човечеството е губело своята интелигентност през последните 120 поколения – около 3000 години.

Нещо повече - ако пред нас се озове среден гражданин на Атина от времето на 1000 г. пр. Хр., той ще е сред най-умните хора на настоящето, твърди Грейбтрий.  Той ще е с по-добра памет, с повече идеи и по-ясен поглед към важните проблеми.

Източник: io9