През различните исторически епохи градовете ни са сменяли своите имена. Някои от тях са имали дори по две и повече имена в миналото.

Тук ви предлагаме някои от тях (повечето от епохата на османското робство), като се опитате да познаете кои градове се крият зад тези имена?

1. Русчук

2. Бяла черква

3. Триадица

4. Берое

5. Царевград

6. Анхиало

7. Одесос

8. Филипополис

9. Фердинанд

10. Месемврия

Ще намерите отговорите на следващата страница: