"Една жена по-скоро би се целунала с дявола, отколкото да нарече друга жена красавица."

Николай Гогол - руски писател от украински произход. Признат класик на руската литература. Най-известната му творба е романът„Мъртви души“, разглеждан от мнозина като първия модерен руски роман.