Не обръщам внимание на ничии хвалби или обвинения. Аз просто следвам собствените си чувства.