Джеймс Джойс: Аз съм

29 юли 2019 г., 02:02
2617

Everett Historical / Shutterstock

Аз съм това утре, или този бъдещ ден, който съм създал днес. Аз съм това днес, което съм създал вчера, или някой минал ден.

Джеймс Джойс -  ирландски писател и поет, смятан за един от най-влиятелните писатели на 20. век.

Ключови думи:
Коментари