Повечето хора изпускат възможността, защото е облечена в гащеризон и изглежда като работа.

Томас Едисън -  американски изобретател и бизнесмен, създал много важни устройства. Той е един от първите изобретатели, приложили принципите на масовото производство при създаване на изобретения.