Джериес Авад за мечтите

28 октомври 2016 г., 00:00
2510

Harry Powell / Shutterstock

''Човек става такъв, какъвто вярва, че ще стане. Ако мечтаеш да си орел, следвай мечтите си и не слушай какво ти говорят кокошките...''

Джериес Авад

Ключови думи:
Коментари