Пътешествието на откривателя не е търсенето на нови пейзажи, а погледа с нови очи.

Марсел Пруст (Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust; 1871 — 1922) е френски писател – романист, критик и есеист.