"Понякога, след като съм разговарял с човек, ми се иска да подам дружелюбно ръка на куче, да се усмихна на маймуна и да се поклоня на слон." (Максим Горки)

Максим Горки е литературен псевдоним на Алексей Максимович Пешков (1868 – 1936) - руски писател, с романа си „Майка“ става основоположник на социалистическия реализъм в руската литература.