На един празник в село било уредено състезание. Щели да се надбягват с конете си двама юнаци от селото. Наградата за победителя била голяма. Само че условията за надбягването били малко чудновати: наградата щял да получи този, чийто кон стигне последен до целта.

Качили се момците на конете си, развикали се хората но... никой не помръднал. Всеки чакал другият да тръгне пръв, за да стигне той последен и да вземе наградата. Минало доста време. Хората започнали да се разотиват.

В това време от селото излязъл старец. Попитал каква е работата, помислил малко и рекъл на хората:

- Върнете се, ще се нареди.

Доближил старецът до юнаците, които още стърчали на конете си, и ги помолил да слязат, за да им каже нещо на ухото.

Слезли момците и старецът им пошепнал две-три думи. Те веднага скочили на конете и препуснали с все сила.

Какво им прошепнал старецът?

Вижте отговора на следващата страница.