И двете групи от хора разрешили едни и същи проблеми, но по различен начин.

При решаването на езикови задачи либералните хора се осланяли повече на внезапни прозрения, докато консервативните използвали повече аналитично мислене.

“Либералните хора имат по-малко структуриран и по-гъвкав когнитивен стил. Нашите резултати показват, че когнитивните разлики межу хора с различни политически ориентации се виждат ясно при подходите за разрешаване на различни проблеми.”

“Тези резултати хармонират добре с други подобни резултати, например поведенчески, невронаучни и генетични, които установяват заедно, че консервативните хора например имат по-структуриран и дълготраен когнитивен стил.”

Източник: Psy Blog