"Ако доброто има причина, то вече не е добро; ако има последица - някаква награда - пак не е добро. Значи: доброто е извън веригата от причини и следствия."

Лев Толстой -  руски писател, автор главно на романи и разкази, в по-късната част от живота си — и на пиеси,есета и религиозни трактати.