Прекомерната алчност ни прави смъртни. Смирението и мярката ни правят безсмъртни.

Ковчегът няма джобове. Нищо няма да вземем с нас на онзи свят. Колкото и да трупаме и да поставяме материалното на преден план, няма да излъжем смъртта. Няма да откупим още година, месец, седмица или ден на тази земя.

Затова в живота си трябва да придобиваме с мярка. На преден план трябва да бъдат духовните богатства – приятелствата, обичта и уважението в семейството, безрезервната любов към децата. Онова, което можем да запазим в душата си, е единственото, което е истински наше и никой не може да ни отнеме.

Най-голямата заблуда е да прекараме живота си в преследване на материално богатство отвъд нуждите ни. Когато започнем да трупаме, самите ние започваме да изчезваме под тежестта на натрупаното.