Има ги поне няколко във всяка компания - онези, които непрекъснато мърморят, предричат бедствия и всеки път упорито ви се противопоставят. Те са част от живота на компанията и е добре да ги приемате, да мислите за мястото им в екипа и дори да ги обичате.

Да ги обичате? Да - те често притежават стойност, която много фирми така и не си правят труда да схванат. Повечето програми за промяна включват стратегии за преодоляване съпротивата на служителите чрез изграждане на усещане за неотложност, създаване на чувство за приобщеност и увеличаване на правата. Но човек не може и не бива да опитва да надвие всекиго. Концентрирайте усилията си там, където те ще имат най-голям ефект. Имайте предвид къде съпротивата

- би била най-вредна;

- би могла да се разпространи най-лесно. Във всяка компания има личности, чието влияние се простира извън определената им роля. Ако те не са с вас, могат да ви убият. Увлечете ги в новото начинание още от самото начало.

- може да се окаже най-дълбока. Кой има да губи най-много?

Щом определите областите на най-силна съпротива, започнете агресивен план, за да я проумеете, преодолеете и използвате. Една от най-големите грешки, които ръководителите може да допуснат, е да предположат, че тя е без основание. Някои окуражават съпротивата, защото тя може да помогне да се предвидят потенциални възражения сред трудните клиенти. Ако изслушвате недоволните, може да постигнете нещо повече от отчитане на потенциални недостатъци. Може просто да ги превърнете в запалени поддръжници на промяната.

Пол МиЧълмън, редактор на Harvard Business Online.

Мениджър Нюз.