Всеки ден срещаме грубияни, неучтиви хора, досадни и агресивни чиновници, пише Мениджър Нюз. Цяло мъчение е да се общува с тях! Те спъват ритъма на живота ни, качват кръвта в главата ни и не ни оставят да избягаме от вредния за здравето стрес.

За борбата с грубияните е нужно преди всичко да ги познаваме. Какви хора са те? По какъв начин успяват да ни раздразнят? Според психологията условията за зараждане на грубостта са три:
 

  •     Провокацията. Много често грубите забележки са просто опит да ви извадят от зоната ви на комфорт и да проверят реакцията ви. Към подобен тип грубост прибягват по правило хора като тийнейджърите, близките и хората, които искат да ви унизят публично (например онези колеги, които можем да наречем приятели-врагове).
  •     Изразите на стрес. Това са изблици на раздразнение, предизвикани от очакване или страх. На такъв тип грубост може да се натъкнем например на опашките или в метрото, което е спряло между станциите.
  •     Самозащитата. Превантивната и непровокирана грубост е характерна за хора от социални групи, които се възприемат като по-ниски в социалната йерархия – обслужващ персонал, работници и охрана.


Какво да правим?

1. Игнорирай грубиянина

Особено ако се опитва да те провокира. Не отвръщай с възмущение, негодувание или обида – направи пауза, за да успокоиш емоциите си, и се върни към нормалния си ритъм на живот и работа. Кажи нещо, с което да смениш темата, например: „Е, ако не възразявате, предлагам да гласуваме – кой иска да сложим нова кафемашина в кухнята?”.

2. Мобилизирай остроумието си

Остроумните отговори намаляват напрежението, когато ставаш жертва на грубиянина пред очите на други хора. Ако си се вцепенил и не можеш да измислиш достоен отговор, припомни си готова полусмешна фраза, например: „Всеки човек е прав по своему, а според мен – не е”. Мисли за Чандлър Бинг от сериала „Приятели”. Той чудесно умееше да се справя в такива ситуации.

3. Хипнотизирай събеседника

За това не са нужни особени таланти. Просто свали тембъра на гласа си повече от нормалното и забави скоростта, с която говориш. При това гледай грубиянина втренчено в очите и кажи всичко, което ти се струва необходимо. Но не ругай и не си изпускай нервите.

4. Благодари

Каквото и да кара човека отсреща да бъде груб, в отговор той задължително очаква да чуе или друга грубост, или знак за капитулация. Той вътрешно се готви за такива реакции. Затова го изненадай, като кажеш „Благодаря” за съвета и напътствията. Това ще го обърка и направо ще го унищожи.

5. Прекъсни го

Този метод работи особено добре, когато човекът срещу теб бълва продължителни и еднообразни излияния. Задай му неочакван въпрос: „Бихте ли ми казали какво е атмосферното налягане днес?”. Със сигурност ще млъкне, докато обмисля какво му се е случило.

По материали от Maxim

Мениджър Нюз