„Ако трябва да избираш между добра книга и разговор с празен човек, избери първото. От книгата ще вземеш нещо, докато разговорът с празен човек е само загуба на скъпоценното ти време." (Михаил Литвак)

Михаил Ефимович Литвак (1938 - 2020) е популярен психолог, психотерапевт, кандидат на медицинските науки, автор на повече от 30 книги по практическа и популярна психология, член-кореспондент на Руската академия на естествените науки.