„Досадникът е човек, който ни лишава от самотата ни, без да ни предостави компания.“ (Хосе Ортега и Гасет)

Хосѐ Ортѐга и Гасѐт (1883-1955) е испански философ, социолог и есеист.