Буден наричам човека, който с разум и съзнание, познава себе си самия, своите най-интимни, безсъзнателни сили, подтици, слабости и умее да се съобразява с тях.

Херман Хесе - немски и швейцарски писател и поет, получил Нобелова награда за литература през 1946 г.