Музиката няма отечество. Нейно отечество е цялата вселена.

Фредерик Шопен - полски пианист и композитор.