"Има ситуации в живота, от които човек може да се измъкне само с помощта на глупостта."

Франсоа дьо Ларошфуко - френски писател.