"Умът е като парашута. Не работи, ако не е отворен."