"Никой не разбира чуждата печал, тъй както никой не разбира и чуждата радост."

Франц Шуберт - австрийски композитор, един от най-видните представители на виенската класическа музикална школа и един от основоположниците на романтизма в музиката.