Есхил за мъдростта

29 юли 2017 г., 00:02
800

markara / Shutterstock

"Мъдър е този, който знае не много, а необходимото."

Есхил -  древногръцки драматург.

Ключови думи:
Коментари