"Мъдър е този, който знае не много, а необходимото."

Есхил -  древногръцки драматург.