Ако човек има възможност да разсъждава и може да съзерцава слънцето, луната и звездите, и да се наслаждава на даровете на земята и морето – той не е самотен и не е безпомощен.