„Това, дето ми е на главата, мога да сваля, но това, дето ми е в сърцето, не мога да извадя. Проклето сърце, такава му е пустата направа.” (Елин Пелин, из разказа „Косачи”)

Елин Пелин (1877 – 1949) – майстор на късия разказ, певец на селската неволя”, един от най-сладкодумните ни повествователи, автор на разказите „По жътва”, „На браздата”, „Спасова могила”, „Ветрената мелница” и много други, в които възпява труда, любовта, жизнелюбието, изразява съпричастието си към селската неволя, а героите му търсят пътищата към доброто и щастието.