Винаги се случва толкова бързо. Никога не сме готови за смъртта. И единственото нещо, което можем да направим, когато тя застигне наш близък човек, е да се примирим със случилото се и да продължим напред.