"Добрият хирург трябва да има очи на орел, сърце на лъв и ръце на жена."

Джон Рей - шотландски лекар, натуралист и изследовател на Арктика.