„Мечтите се сбъдват. Без тази възможност, природата не би ни позволила да ги притежаваме.”