Джейми Паолинети за ограниченията

12 април 2019 г., 02:01
791

Shutterstock

„Ограниченията живеят само в нашите мисли. Ако използваме въображението си, нашите възможности стават безгранични.“ 

Джейми Паолинети

Ключови думи:
Коментари