„Ограниченията живеят само в нашите мисли. Ако използваме въображението си, нашите възможности стават безгранични.“ 

Джейми Паолинети