"Красотата се ограничава единствено от кожата, но грозотата достига чак до костите." 

Дороти Паркър - американска писателка и поетеса.