Ще дойда при теб, Приятелю, когато вече нямам нужда от Теб. Тогава ще намериш в мен Дворец, а не сиропиталище. 

Дейвид Хенри Торо - американски писател и философ, известен най-вече с автобиографичната си книга Уолдън (1854).