Не можеш да обичаш нито онзи, от когото се страхуваш, нито този, който се страхува от теб.

Марк Тулий Цицерон (Marcus Tullius Cicero, 106-43 г.пр.н.е.) е прочут римски оратор и държавник. Известен е като най-големия стилист на латинската проза.