„Най-празният от нашите дни е оня, в който не сме се смели нито веднъж.“

Чудомир - български писател-хуморист, краевед и художник.