"Един от симптомите за предстоящ нервен срив е убедеността, че работата ти е изключително важна."

Бъртранд Артър Уилям Ръсел (Bertrand Russell; 1872—1970) е английски философ, математик, обществен деятел. През 1950 г. получава Нобелова награда за литература.