Бъдещето е най-лошата от всички абстракции. Бъдещето никога не идва такова, каквото го очакваш. Не е ли по-вярно да се каже, че то въобще никога не идва?… Всичко, което реално съществува, съществува в рамките на настоящето.

Борис Пастернак (1890–1960) е руски поет и писател от еврейски произход, автор на романа "Докторо Живаго", издаден десетилетия след кончината му. Лауреат е на Нобелова награда за литература за 1958 г.