„Компютърът е създаден, за да решава проблеми, които не са съществували преди това.” (Бил Гейтс)

Бил Гейтс  (1955 -) е американски програмист и бизнесмен, съосновател на компанията „Microsoft“.