Барух Спиноза за надеждата

03 януари 2019 г., 02:01
1494

Няма надежда, която да не е примесена със страх, както и няма страх, който да не е примесен с надежда.

Барух Спиноза или още Бенедикт де Спиноза е холандски философ от еврейски произход.

Ключови думи:
Коментари