„Песимизмът у някои е извинение за мързела им.“

Атанас Далчев – един от най-видните български поети и преводачи на XX век.