По-лесно е да се бориш за принципите си, отколкото да живееш според тях.

Алфред Адлер (нем. Alfred Adler, 1870–1937) е австрийски лекар и психоаналитик.