"Обичам страната си твърде много, за да бъда националист."

Албер Камю (на френски: Albert Camus) е френски писател, драматург, журналист и философ. Става известен като един от ярките предтавители на екзистенциалисткото течение във Франция.