„Не трябва да сте лесно докачливи. Не обръщайте внимание кой какво казал. Ако давате внимание на думите на хората, вие лесно ще остареете. Ще мине някой покрай вас и ще ви каже, че сте прост, глупав човек. Друг ще каже нещо друго лошо по ваш адрес. Не се тревожете, вашият мир струва много повече от това, което е казал някой. Това, което той е казал, е за негова сметка. Пазете своя мир и избягвайте общества и хора, които оказват лошо влияние върху вас!"

(Петър Дънов)

Петър Константинов Дънов, наричан от последователите си „Учителя“ или Беинсá Дунó, е български философ, основател на религиозно-философско учение, наричано Всемирно бяло братство, което се самоопределя като езотерично християнство и окултизъм.