Манипулаторите ловко ни внушават чувство за вина, шантажират ни, заплашват ни, ласкаят ни. Ние изпълняваме желанията им или заповедите им в наш ущърб, сякаш сме останали без воля. Такива игри продължават с години, тровейки живота ни.

Експертът по комуникативни стратегии Престън Ни е разработил 8 прости правила на безопасност, за да се защитите от манипулации.

Помнете своите неотменими права

· Имате право на уважение от страна на другите хора.

· Имате право да изразявате своите чувства, мнения и желания.

· Имате право да установявате свои приоритети.

· Имате право да казвате „не“, без да се чувствате виновни.

·Имате право да получите това, за което сте платили.

· Имате право да изразявате възгледите си, различни от възгледите на другите хора.

· Имате право да се защитавате от физически, морални и емоционални заплахи.

· Имате право да уредите живота си в съответствие със своето разбиране за щастие.

Това са границите на вашето лично пространство. Разбира се, манипулаторите, грубо нарушаващи границите ни, не уважават и не признават тези права. Но само ние самите, и никой друг, сме отговорни за живота си.

Поддържайте дистанция

Манипулаторът в общуването си постоянно си сменя маската: с един човек е подчертано вежлив, с друг – предизвикателно груб, в една ситуация е абсолютно безпомощен, а в друга – крайно агресивен. Ако сте забелязали, че на някого са свойствени такива крайности, дръжте този човек на безопасно разстояние от вас и се старайте да не контактувате с него, ако не е необходимо.

Най-често причините за такова поведение са сложни и се коренят дълбоко в детския опит. Не е ваша задача да поправяте, превъзпитавате или да спасявате манипулатора.

Не приемайте думите му за своя сметка

Задачата на манипулатора е да си играе със слабостите ви. Никак не е чудно, ако редом с манипулатор започнете да чувствате непълноценност и дори да се обвинявате за това, не отговаряте на изискванията му. Проследете тези чувства и си спомнете, че проблемът не е във вас. Вас ви манипулират, за да ви заставят да се чувствате недостатъчно добър, а значи готов да се подчините  на чуждата воля и да се откажете от своите права. Обмислете отношенията си с манипулатора, отговаряйки на следните въпроси:

· Проявява ли той към мен искрено уважение?

· Доколко обосновани са неговите очаквания и изисквания?

· Доколко са балансирани отношенията ни или само един от нас допринася за тях, а вторият получава само изгоди от тях?

· Не ми ли пречат тези отношения да съм в съгласие със себе си?

Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да разберете в какво се състои проблема – във вас самите или в другия човек.

Задайте му проверяващи въпроси

Манипулаторите постоянно ви заливат с молби или изисквания, заставяйки ви да забравите за себе си и да превключите към техните нужди. Чувайки поредния адресиран към вас необоснован призив, преместете фокуса от собствената си персона върху манипулатора. Задайте му няколко проверовъчни въпроса и ще ви стане ясно има ли той някаква самокритичност:

· Мислиш ли, че това е разумна молба (изискване)?

· По твоему това честно ли е спрямо мен?

· Може би аз имам свое мнение по този повод?

· Питаш ли ме или направо си го искаш?

· Какво ще получа в замяна?

· Ти наистина ли разчиташ, че аз… (преформулирайте молбата му или изискването му)?

Задавайки тези въпроси вие сякаш поставяте пред него огледало и манипулаторът може да разгледа в „отражението“ истинския смисъл на своето изискване. Много често той отстъпва и престава с изискването си.

Но сред тях има съвършено безнадеждни персонажи, които въобще няма да ви изслушат и ще продължат да настояват. В такъв случай се възползвайте от следните съвети.

Не бързайте!

Един от любимите похвати на манипулаторите е да иска незабавен отговор или действие. Лесно се управлява човек в състояние на недостиг на време и така се постигат собствените цели (в терминологията на специалистите по продажби това се нарича „приключване на сделката“).

Ако чувствате, че ви оказват натиск – не бързайте да вземате решение. Използвайте времевия фактор в свой интерес, дистанцирайте се от опитите да ви притискат. Запазете контрол върху ситуацията, казвайки само: „Ще помисля над това“. Това са много ефективни думи! Направете пауза, за да оцените всички „за“ и „против“ и преценете искате ли да продължите обсъждането или най-добре е да кажете „не“.

Научете се да казвате „не“

Умението да се казва „не“ е една от най-важните части на изкуството на комуникацията. Понятно формулираният отказ позволява твърдо да отстоявате своето, при това съхранявайки нормални отношения.

Помнете, че имате право да установявате собствени приоритети, право да казвате „не“, без да чувствате вина и правото да избирате своя път към щастието.

Разкажете му за последствията

В отговор на грубото навлизане в личното ви пространство и нежеланието да чуе вашето „не“ разкажете на манипулатора за последствията от неговите действия.

Умението да прогнозирате и убедително да формулирате възможните последствия е едно от най-силните средства, позволяващи да изкарате манипулатора от играта. Това го поставя в задънена улица и го заставя да промени отношението си към вас – ще започне повече да ви уважава.

Дайте отпор на насилника

Понякога манипулаторите достигат до пряко издевателство, опитвайки се да наплашат жертвата си или да й причинят вреда. Най-важното, което трябва да се помни: такива хора се залепват за тези, които считат за слабаци. Докато сте пасивни и отстъпчиви, вие сте за тях потенциална жертва. При това много от тези насилници са страхливци. И само нарочената жертва да започне да проявява твърдост и да отстоява правата си, и манипулаторът започва да отстъпва. Това правило работи навсякъде: в училище, в семейството, на работа.

Както показват изследванията много от насилниците са самите те жертви на насилие. Това обстоятелство, разбира се, не извинява поведението им, но трябва да помните за него, за да можете хладнокръвно да се отнасяте към нападките им.

Алина Николская 

Превод от руски Таня Темелкова / My-spirala.net