"Напредък е невъзможен без промяна и онези, които не са способни да променят мисленето си, не могат да променят нищо."

"Разумният човек се опитва да се приспособи към света. Неразумният – да приспособи света към себе си. Затова човешкият прогрес се дължи на неразумните."

"Светът се управлява от младите, които са остарели."

"Ти виждаш нещата и питаш "защо?". Аз мечтая за неща, които никога не са били, и питам "защо не?"."

Джордж Бърнард Шоу - виден британски писател от ирландски произход –драматург, есеист, театрален критик, общественик и пътешественик. Носител на Нобелова награда за литература (1925).