Думата сталактит на гръцки „σταλάσσω”  означава „капя, този който капе“. Сталактитите  се образуват, когато водата, съдържаща разтворен калциев бикарбонат, започне на капе от тавана на пещерата.

Водата, проникваща в пещерите, разтваря варовика чрез химична реакция. Тъй като водата влиза в контакт с въздуха, част от калциевия бикарбонат се утаява отново във варовик, за да се образува малък пръстен, който постепенно се удължава до образуването на сталактити. При определени условия реакция протича и в обратната посока и става отлагане на калциев карбонат - така всъщност растат сталактитите. Този процес е бавен и отнема десетки и стотици години. Дължината на сталактитите в отделни случаи достига няколко метра.

Варовиковите сталактити се образуват изключително бавно - обикновено по-малко от десет сантиметра се образуват  на хиляда години. Според изследванията някои от образуванията датират повече от 190 хиляди години. Сталактити също така могат да се образуват чрез различни химични процеси, когато водните капки се превърнат в бетон. Бетонните сталактити  могат да растат по-бързо и с повече от един сантиметър на година.

Сталагмитите, за разлика от сталактитите,  растат отдолу нагоре чрез капките, които падат на пода. Сталагмитите се разпространяват повече на ширина, т.е.те имат по-широка, плоска форма от сталактитите, но  натрупват маса приблизително със същия размер. Понякога двете образувания се съединяват като образуват колони или завеси с разнообразни и причудливи форми. Сталактонът е калцитно образувание, което се сформира при сливането на сталактит и сталагмит.

Gallery

Guliver / iStock

Gallery

Guliver / iStock

Gallery

Guliver / iStock