Екип, ръководен от учени от Университета на Нов Южен Уелс, е открил метод за репрограмиране на костни и мастни клетки, за да се превърнат в стволови клетки и да регенерират различни видове тъкани, пише Gizmag, цитиран от агенция Фокус. Техниката вече дава резултати при мишки и е възможно след няколко години да започне прилагането й за възстановяване на увредени тъкани при хора. 

Според учените по-голямата част от недоказаните все още терапии със стволови клетки са неефективни, що се отнася до формиране на нови тъкани. Налице са проблеми, свързани както с използването на ембрионални стволови клетки, така и с отглеждането на стволови клетки. “Ембрионалните стволови клетки не могат да служат за лечение на увредени тъкани заради риска от развитие на рак,” казва д-р Ваше Чандракантан.”Друг проблем с генерирането на стволови клетки е използването на вируси за трансформиране на клетки в стволови клетки, което е неприемливо от клинична гледна точка.”

Множество изследвания през последните години търсят начини за използване на стволови клетки за “поправяне” на тъкани и органи като сърца, очи и бели дробове. Това, което отличава метода на учените от Нов Южен Уелс е, че те превръщат съществуващи костни и мастни клетки в индуцирани мултипотентни стволови клетки, избягвайки както научните, така и етичните проблеми, свързани с прилагането на стволови клетки.

При новата техника, която е успешно демонстрирана върху мишки, в продължение на два дена човешки стволови клетки се обработват с вещество, наречено 5-азацитидин и с добит от тромбоцити фактор на растежа-АВ. При следващата фаза клетките се обработват с фактора на растежа още три седмици. Химическата смес подготвя клетките за репрограмиране и трансформиране в индуцирани мултипотентни стволови клетки. След инжектиране в увредена тъкан, те се размножават и подпомагат растежа и оздравявянето. 

Процесът прилича на начина, по който саламандрите регенерират крайници, опашки и други части на тялото. Животните имат клетки, способни да се специализират и да поправят различни видове тъкани. 

Екипът планира да стартира опити върху хора следващата година, ако ефективността и безопасността на метода бъдат доказани при прилагане на репрограмирани човешки клетки за възстановяване на тъкани при мишки.