Около 2.6 процента от населението на света страда от синдрома на хроничната умора и в продължение на десетилетия болестта е била тривиализирана заради липсата на научни доказателства в покрепа на диагнозата й.

За тези, които страдат от болестта ефектите могат да бъдат наистина много сериозни. Скорошно изследване на двете най-често предписвани лечения, психотерапия и физически упражнения, разкри, че те са били предписвани на база на проблематични научни резултати.

Въпреки, че сега имаме научни доказателства, че синдромът на хроничната умора е всъщност биологично разстройство а не психологическо състояние, учените продължават да имат проблеми с намирането на лечение на болестта, които да стъпят на новото ни разбиране за нея.

До момента лекарите нямат много възможности но да продължат да предписват приетото за най-добро до момента научно обосновано лечение, в случая известни като PACE опитите, публикувани в престижното медицинско списание LANCET през 2011. Според него ако имате хронична умора и предприемето психотерапия или упражнения имате 60% да получите някакво подобрение и 20% да се въстановите напълно.

За съжаление фактите са, че пациентите със синдрома разказват за съвсем различни резултати от тези, описани в публикацията. Това разминаване води до започването на разследване, започнато от група пациенти, които са поискали да видят научните данни, върху които е стъпило заключението от 2011.