Квантовата комуникация е странно животно, но една от най-странните й форми е така наречената контрафактическа комуникация – при нея между комуникиращите страни не пътуват частици.

Теоретичнта физика отдавна бе предположила, че подобна форма на комуникация е възможна, но сега, за пръв път, учените успяха експериментално да я постигнат, като прехвърлиха черно-бял битмап образ от едно място на друго без да изпращат никакви физически частици.

Контрафактическата квантова комуникация се случва, като се използва т.н. “квантов ефект на Зенон”, при който една нестабилна квантова система се измерва многократно.

При нея се получава прехвърляне на квантово състояние от едно място на друго без никакви класически или квантови частици да се пренасят между местата.

Това е голяма стъпка и сериозен успех по пътя на осъществяването на квантовата комуникация, но технологията също може да се използва и при наблюдението на светлочувстителни древни артефакти, които не бива да се облъчват с директна светлина. 

Източник: Science Alert