Физиците са намерили ултра-рядък квазикристал в парче рускиметеорит, и това е едва третият път когато изобщо намираме този странен материал в природата.

Тези кристали са се формирали в космоса и са невероятни не просто заради това, колко са рядки, а защото тяхната атомна структура е толкова особена, че в продължение на десетилетия съществуване им бе смятано за невъзможно и дори е струвало работата на учения, който ги е открил за първи път.

Квазикристалите имат съвсем различна атомна структура, която комбинира симетричните свойства на кристала и хаоса на аморфното твърдо тяло, за разлика от обикновените кристали, като снежинки, диаманти и сол, чийто атоми са подредени в почти съвършени симетрии.

Учените са установили, че новият квазикристал е съставен от комбинация от алуминий, мед и желязо, подредени пентагонално като шарката на футболна топка. Такава композиция е намерена за първи път в природата. 

Източник: Science Alert